arrow-right arrow-left check chevron-left chevron-right photo lock lock_open chat envelope phone pb fb ig twt in twt in credit-card share star

Kullanım Koşulları

Fongogo Bilişim Bilgisayar Teknoloji Reklam Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Fongogo Pro”) birikimlerini kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile proje geliştirerek Fongogo Pro vasıtasıyla önceden belirlenmiş bir yatırım beklentisi içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri buluşturmaya yarayan bir platformdur.

Fongogo Pro 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamına alınan kitlesel fonlamaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde ikincil mevzuatın yayımlanmasının ardından gerekli izin ve lisanlar alınarak resmi olarak kitlesel fonlama platformuna dönüşmeyi hedeflemektedir.

Fongogo Pro tarafından işletilen www.fongogopro.com adresi (“İnternet Sitesi”) ile kullanıma açıldığı takdirde Fongogo Pro mobil uygulamasını (“Mobil Uygulama”) ziyaret eden kullanıcılar (“Kullanıcı”) ile Fongogo Pro İnternet Sitesi ile Mobil Uygulama’ya kayıt (“Üye Hesabı”) olmak suretiyle üye olan (“Üye”) kullanıcılar da işbu kullanım koşullarını okuduklarını ve anladıklarını kabul ederler.

Kullanıcılar İnternet Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulama’yı yalnızca ziyaret etmekle dahi söz konusu kullanım koşullarını kabul etmiş ve onaylamış olacaklardır. İşbu kullanım koşulları mevcut faaliyetlerle Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın kullanımına ilişkin hüküm ve koşullardan ibaret olup, Fongogo Pro kullanım koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar ve Üyeler ayrıca, Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan ve Kullanıcı ile Üye’nin bilgisine sunulmuş olan Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, KVKK Başvuru Formu ve Risk ve Uyarılar’ı (“Fongogo Pro Politikaları”) da okuduğunu ve anladığını kabul eder. Buna ek olarak Fongogo Pro’nun, yasal zorunluluklar ve/veya ticari takdiri sebebiyle kullanım koşullarını olduğu gibi Fongogo Politikalarını da değiştirme hakkı saklı olup, Kullanıcılar ve Üyeler bu duruma açıkça onay verdiğini kabul ederler. Kullanıcılar ve Üyeler, Fongogo Pro İnternet Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulama’yı ziyaret ettiği sırada kullanım koşulları ve Fongogo Pro Politikaları’nın en güncel halini kontrol etmek zorunluluğu bulunduğunu kabul ederler.

GENEL HÜKÜMLER

 • Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama Kullanıcılar için Üye Hesabı açmadan serbestçe dolaşmaya elverişlidir. Ancak Fongogo Pro İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan içeriğin doğru, güncel kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve Kullanıcılar ve Üyelerin tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemektedir. Fongogo Pro, Fongogo Pro İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da oluşacak herhangi bir teknik aksaklıktan veya yasal kısıtlamalar ve internet sitesine erişimin engellenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, harici nedenlerden kaynaklanan herhangi bir aksaklık veya uygunsuzluktan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Fongogo Pro’nun İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan bağlantıların/yönlendirmelerin (link) içeriğinin güvenliğine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fongogo Pro, bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, içeriğin doğruluğu, yönlendirilen adreste virüs, phishing ve benzeri zararlı bir unsur olmadığı veya yönlendirilen sitenin hukuka uygun olduğu gibi veya benzeri hiçbir bir garanti vermemektedir.
 • Fongogo Pro, İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da oluşacak teknik aksaklıklar da dahil olmak üzere İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Kullanıcılar ve Üyeler, tüm bunların bir internet platformu üzerinden yapılan işlemlerin olağan riskleri olduğunu kabul eder.
 • Fongogo Pro İnternet Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulama’yı Kullanıcı olarak ziyaret etmenin yanı sıra, proje oluşturmak, yatırım yapmak ve diğer girişimciler ve yatırımcılarla iletişime geçmek için Kullanıcılar tarafından Üye Hesabı oluşturmak suretiyle kayıt olunması ve dolayısıyla Üye sıfatı kazanılması gerekmektedir. Üye Hesabı oluşturulurken yatırımcı ya da girişimci olma iradesinin ortaya koyulması zorunlu olup, işbu kullanım koşullarına ek olarak Üyelik Sözleşmesi’nin de aday Üye tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak aday Üye’nin Girişimci veya Yatırımcı sıfatıyla Üye olarak kabul edilmesi ve Üyelere portföyde yer verilmesi tamamen Fongogo Pro’nun inisiyatifindedir.
 • Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’ya çeşitli vasıtalar kullanarak; izinsiz giriş yapma, veri değiştirme veya başka işlemlerle sitenin işleyişine müdahale etme veya engelleme, sitenin işleyişini kasıtlı olarak yavaşlatma, virüs vs. zararlı içerik yüklemek suretiyle Kullanıcı ve Üye tarafından Fongogo Pro’ya zarar verme girişiminde bulunulduğunun tespiti halinde Fongogo Pro’nun yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. Sitenin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için özen sarf edilmekle birlikte, gelişen teknoloji, teknik sorun ve diğer nedenlerle bilgisayarınıza virüs gibi zararlı yazılımların bulaşması ihtimali bulunmaktadır. Bu gibi risklere karşı antivirus programları ve benzeri uygulamalar kullanmanız tavsiye olunur. Fongogo Pro tarafından bu kapsamda meydana gelebilecek hiçbir yazılımsal ve donanımsal zarara ilişkin sorumluluk kabul edilmemektedir.
 • Fongogo Pro, İnternet Sitesi’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve dizaynı ile Fongogo Pro İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, Fongogo Pro markası ve diğer markalar, www.fongogopro.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyal”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm bunlar yasal koruma altındadır.
 • Fongogo Pro İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Fongogo Pro’nun burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 • Fongogo Pro içeriğinin, Fongogo Pro’nun yazılı iznini almak kaydıyla, değiştirmemek, ilgili Üye’ye ve Fongogo Pro’ya link vermek, atıfta bulunmak ve ticari amaç gütmeden kullanmak kaydıyla kısmen kullanılması mümkündür. Ancak tüm bu kurallara uyulsa dahi söz konusu kullanım, konuların veya başlıkların tümünü kapsamayacak ve tam içeriğe ulaşmak için Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır.
  Tüm Kullanıcılar ve Üyeler Fongogo Pro İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’dan yararlanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler ile hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Fongogo Pro’nun yayımlayacağı bildirimlere uymakla yükümlüdür.
 • Tüm Kullanıcılar ve Üyeler, Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama içeriğini kullanmakla ilgili tüm riskin kendilerine ait olduğunu kabul etmişlerdir.
 • İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin tamamının ya da bir kısmının, herhangi mahkeme ya da hakem kararıyla yasadışı, geçersiz, yasak ya da uygulanamaz kabul edilmesi halinde, bu kısımlar yasadışı, geçersiz, yasaklanmış ya da uygulanamaz oldukları oranda, işbu sözleşmenin geriye kalan maddelerini geçersiz hale getirmeden, etkisiz olacaktır ve böyle bir yasadışılık, geçersizlik, yasaklama ya da uygulanamazlık durumu, işbu Kullanım Koşullarının geriye kalan kısmındaki koşulları geçersiz ya da yasadışı kılmayacaktır.
 • Fongogo Pro’nun işbu Kullanım Koşulları’ndaki haklarından birini kullanırken gecikmesi ya da hatası feragat olarak kabul edilemez ve bunlarla ilgili tek ya da kısmi ifa, başka bir hakkın, kullanılmasını ya da herhangi bir hakkın ya da hukuki yolun, bununla ilgili olarak devamındaki kullanımını imkansız hale getirmez ya da sınırlayamaz.
 • Kullanım Koşullarında hukuki veya başka sebeplerle değişiklik yapılması gereken zamanlarda, kullanım koşullarının yeni versiyonu Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’sında yayınlanacak ve Kullanıcılar ve Üyeler güncellenmiş şartları kabul etmiş sayılacaktır. Mutabık kalınan veya mutabık kalındığı düşünülen koşullarının iki sürümü arasında bir çelişki olması halinde, aksi açıkça belirtilmedikçe daha yeni versiyon dikkate alınacaktır.
 • Kullanım Koşulları ile ilgili bizimle iletişime geçmeniz gerekirse, info@fongogo.com e-posta adresimize mail atabilirsiniz Fongogo Pro İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’sı ile ilgili herhangi bir şikayette bulunulmak istenilmesi durumunda yapılması gerekenler Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilmiştir.
 • İşbu Kullanım Koşullarının oluşturulması ve yorumlanması da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kanunlarına göre düzenlenecek ve yorumlanacaktır.
 • İstanbul Merkez Mahkemeleri işbu Kullanım Koşullarından kaynaklanan her türlü uyuşmazlık bakımından münhasır yetkiye sahip olacaktır.


Kayıt Olun

yada

GİRİŞ YAP
Giriş Yapın

yada

KAYIT OL