arrow-right arrow-left check chevron-left chevron-right photo lock lock_open chat envelope phone pb fb ig twt in twt in credit-card share star

Üyelik Sözleşmesi

Fongogo Bilişim Bilgisayar Teknoloji Reklam Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  (bundan böyle ”Fongogo Pro” olarak anılacaktır) mevcut durumda birikimlerini kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler (bundan böyle “Yatırımcı” olarak anılacaktır) ile proje geliştirerek Fongogo Pro vasıtasıyla önceden belirlenmiş bir yatırım beklentisi içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri (bundan böyle “Girişimci” olarak anılacaktır) buluşturmaya yarayan bir platformdur. Fongogo Pro 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamına alınan kitlesel fonlamaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde ikincil mevzuatın yayımlanmasının ardından gerekli izin ve lisanlar alınarak resmi olarak kitlesel fonlama platformuna dönüşmeyi hedeflemektedir. Söz konusu dönüşüm gerçekleşene kadar Fongogo Pro an itibariyle Hisse Bazlı Kitlesel Fonlama hizmeti sunmamaktadır. Fongogo Pro an itibariyle üyelere ilişkin bilgi ve iletişim platformudur.  Bu bağlamda Fongogo Pro’nun ikincil mevzuatın yayımlanmasının ardından işbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Fongogo Pro tarafından işletilen www.fongogopro.com (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) adresini ziyaret eden ve kullanıma açıldığı takdirde Fongogo Pro mobil uygulamasını (bundan böyle “Mobil Uygulama” olarak anılacaktır) kullanan tüm kullanıcılar (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) işbu Sözleşme’nin tüm Üyelere uygulanacak genel hükümlerine tabidir. Yatırımcılar ile Girişimciler ise ek olarak işbu Sözleşme’nin kendilerine özgülenmiş hükümlerine de tabi olacaklardır.

Üye’nin İnternet Sitesi’ne veya Mobil Uygulama’ya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurmak suretiyle kayıt olması halinde işbu Sözleşme’de yer alan şartlar kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır. İşbu Sözleşme mevcut faaliyetlerle Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın kullanımına ilişkin olup, Fongogo Pro ikincil mevzuatın oluşturulması ya da mevcut düzenlemelerin değişmesi sonucunda Fongogo Pro Üyelere bu durumu bildirecek ve iş planına uygun Yatırımcı Sözleşmesi veya Girişimci Kampanya Sözleşmesi’ni Fongogo Pro vasıtasıyla gerçekleşecek faaliyetlerin istediği safhasında Yatırımcı veya Girişimci’ye sunacaktır.

Üye ayrıca, işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle, Fongogo Pro İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan ve Üye’nin bilgisine sunulmuş olan Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve KVKK Başvuru Formu ve Risk Uyarısı’na (hep birlikte “Fongogo Pro Politikaları” olarak anılacaklardır) uymayı kabul ve taahhüt eder. Buna ek olarak Fongogo Pro’nun, yasal zorunluluklar ve/veya ticari takdiri sebebiyle Sözleşme’yi ve Fongogo Politikalarını değiştirme hakkı saklı olup, Üyeler bu duruma açıkça onay verdiklerini kabul ederler. Üye, Fongogo Pro İnternet Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanırken Sözleşme’nin ve Fongogo Pro Politikaları’nın en güncel halini kontrol etmek zorunluluğu olduğunu kabul eder. Fongogo Pro Politikaları’yla, Sözleşme’nin çelişmesi halinde Sözleşme hükümlerinin üstünlüğü olacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. Fongogo Pro Girişimcilere ve/veya Yatırımcılara İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama vasıtasıyla yatırıma ilişkin finansal, vergisel, hukuki ve benzeri herhangi bir tavsiye ve/veya görüş vermemektedir. Üyeler gerekli görülen hallerde masrafları kendilerine ait olmak üzere bu hususlarda danışmanlık hizmeti alabilirler.
  2. Fongogo Pro, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden zaman zaman yatırım süreçleri ve iş hayatıyla ilgili makaleler, bilgilendirmeler, infografikler vb. paylaşabilir. Fongogo Pro bunların doğruluğunu ve işe yararlığını hiçbir biçimde garanti etmemektedir. Fongogo Pro buna ek olarak platformda bulunan içeriklerle ilgili de bilgilendirmeler yapabilir. Fongogo Pro tarafından paylaşılan içerikler herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.
  3. Fongogo Pro İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Üye Hesabı açmadan serbestçe dolaşmaya elverişlidir. Ancak proje oluşturmak, yatırım yapmak ve diğer girişimciler ve yatırımcılarla iletişime geçmek için Üye Hesabı oluşturmak suretiyle kayıt olmak gerekmektedir. Üye hesabı oluşturulurken Yatırımcı ya da Girişimci olma iradesinin ortaya koyulması zorunludur. Üye Hesabı oluşturmakla işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından açıkça kabul edilmiş sayılır. Üye’nin Girişimci veya Yatırımcı olarak kabul edilmesi ve Üyelere portföyde yer verilmesi tamamen Fongogo Pro’nun inisiyatifindedir.
  4. Fongogo Pro İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da Üye Hesabı oluşturmak için 18 yaşını geçmiş olmak ve Fongogo Pro tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması gerekmektedir.
  5. Üye hesabı oluşturulduğunda, bilgisi paylaşılmış olan e-posta adresine bir onay e-postası gönderilecek olup, onay işlemi gerçekleştirildikten sonra kullanıcı hesabı aktif hale gelecektir. Üye dışında başka bir kimse veya cihaz tarafından Üye hesabına erişim sağlanmasının önlenmesi hususunda tüm sorumluluk Üye’ye ait olup, böyle bir durumda Fongogo Pro meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Üye hesabına Üye dışında başka bir kimse veya cihaz tarafından erişim sağlandığının tespit edilmesi halinde Fongogo Pro üyeliği askıya alabilir veya Üye üyelikten men edilebilir. Üyeler böyle bir durumda meydana gelen tüm zararlardan sorumlu olacaklarını kabul ederler.
  6. Tüm Üyeler gizlilik ve güvenlik ayarları alanında belirleyecekleri tercihleri doğrultusunda diğer Üyelerin görmesine ve erişmesine izin verecekleri her türlü bilgi ve verinin diğer Üyeler tarafından görülebileceğini ve bu nedenle uğrayabilecekleri zararları bildiklerini, bu ayarları tüm risklerini bilerek ve göze alarak yaptıklarını ve bu nedenle meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı Fongogo Pro’yu sorumlu tutmayacaklarını kabul ederler.
  7. Üyeler’in Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama vasıtasıyla Yatırımcı veya Girişimci olarak faaliyette bulunması Fongogo Pro’nun belirleyebileceği bir ücrete tabi olabilir. Tüm Üyeler bu hususu önceden kabul ettiklerini beyan ederler.
  8. Üyeler, Fongogo Pro’nun yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Üye profillerini, Üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; Üye Hesabı’nı kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. İşbu maddenin ihlali halinde bu durumun Fongogo Pro tarafından tespit edilmesi halinde, Üye hesabı askıya alınabilir veya engellenebilir. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Fongogo Pro doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  9. Aşağıdaki yazılı durumlarda, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında Fongogo Pro’nun kanuni hakları saklı tutulmakla birlikte Üye’nin İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama kullanımı engellenebilir.
   • Diğer Üyelere rahatsızlık vermek ve zarar verici davranışlarda bulunmak
   • Aynı gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından birden fazla Üye hesabı oluşturulması
   • Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’ya kaydedilmesi
   • İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması
   • İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi
  10. Fongogo Pro’ya çeşitli vasıtalar kullanarak; izinsiz giriş yapma, veri değiştirme veya başka işlemlerle sitenin işleyişine müdahale etme veya engelleme, sitenin işleyişini kasıtlı olarak yavaşlatma, virüs vs. zararlı içerik yüklemek suretiyle Üye tarafından Fongogo Pro’ya zarar verme girişiminde bulunulduğunun tespiti halinde Fongogo Pro’nun yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.
  11. Fongogo Pro, İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da oluşacak teknik aksaklıklar da dahil olmak üzere İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Üye, tüm bunların bir internet platformu üzerinden yapılan işlemlerin olağan riskleri olduğunu kabul eder ve bunu Sözleşme’nin feshi ve/veya tazminat talep edilmesi için bir sebep olarak öne süremez.
  12. Fongogo Pro İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemektedir. Aksine, Üyeler tamamen gerçek dışı içerik dahi üretebilirler. Fongogo Pro, Üyelerin Fongogo Pro İnternet Sitesinde ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan herhangi bir bilgi, yorum, öneri, espri, ironi, tecrübe paylaşımı ve benzeri içeriğin referans alınması nedeniyle oluşabilecek (dolaylı veya doğrudan) maddi ve/veya manevi zararından sorumlu değildir. Ancak Üye, bu gibi içeriklerin kaldırılmasını talep etmek için her zaman info@fongogo.com adresine başvuruda bulunabilir.
  13. Fongogo Pro’nun İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan bağlantıların/yönlendirmelerin (link) içeriğinin güvenliğine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fongogo Pro, bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, içeriğin doğruluğu, yönlendirilen adreste virüs, phishing ve benzeri zararlı bir unsur olmadığı veya yönlendirilen sitenin hukuka uygun olduğu gibi veya benzeri hiçbir bir garanti vermemektedir.
  14. Fongogo Pro gerekli gördüğü takdirde Üyelerin Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’ya erişimini geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar.
  15. Sitenin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için özen sarf edilmekle birlikte, gelişen teknoloji, teknik sorun ve diğer nedenlerle bilgisayarınıza virüs gibi zararlı yazılımların bulaşması ihtimali bulunmaktadır. Bu gibi risklere karşı antivirus programları ve benzeri uygulamalar kullanmanız tavsiye olunur. Fongogo Pro tarafından bu kapsamda meydana gelebilecek hiçbir yazılımsal ve donanımsal zarara ilişkin sorumluluk kabul edilmemektedir.
  16. Fongogo Pro, İnternet Sitesi’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve dizaynı ile Fongogo Pro İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, Fongogo Pro markası ve diğer markalar, www.fongogopro.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (bundan böyle "Materyal" olarak anılacaktır) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm bunlar yasal koruma altındadır. Fongogo Pro İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Fongogo Pro’nun burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
  17. Fongogo Pro içeriğini, Fongogo Pro’nun yazılı iznini almak kaydıyla, değiştirmemek, ilgili Üye’ye ve Fongogo Pro’ya link vermek, atıfta bulunmak ve ticari amaç gütmeden kullanmak kaydıyla kısmen kullanmanız mümkündür. Ancak tüm bu kurallara uyulsa dahi söz konusu kullanım, konuların veya başlıkların tümünü kapsamayacak ve tam içeriğe ulaşmak için Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır.
  18. Üye’nin Fongogo Pro İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’sında yer alan herhangi bir hususla ilgili bir sorun yaşaması halinde, Üye konuyla ilgili şikayetini info@fongogo.com e-posta adresine iletebilecektir. Fongogo Pro bu şikâyetle ilgili sorunu çözmek için gerekli bilgileri almak için Üye’ye sorular sorup belgeler talep edebilecektir. Fongogo Pro tüm belgeler ve İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama kayıtları ışığında şikayetin ciddi bir şekilde araştırılmasına karar verirse, şikayete ilişkin sonucu 30 gün içinde Üye’ye bildirmekle yükümlüdür. Ancak Fongogo Pro’nun şikayeti incelemek gibi herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
  19. Tüm Üyeler Fongogo Pro İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’dan yararlanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler ile hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Fongogo Pro’nun yayımlayacağı bildirimlere uymakla yükümlüdür.
  20. Tüm Üyeler Fongogo Pro tarafından işbu Sözleşme’ye konu operasyonların Türkiye sınırları içerisinde yürütüldüğünü ve İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’ya erişim sağlanan yerden bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olduklarını bildiklerini kabul ve beyan ederler.
  21. Fongogo Pro, Üye’nin platformu kullanma biçimlerini tek taraflı olarak değerlendirme hakkına sahiptir. Bu hakkın bir sonucu olarak da herhangi bir haklı neden görmeksizin kullanıcı hesabını askıya almaya, yeniden aktive etmek için belge ya da bilgi talep etmeye ve değerlendirmesi sonucunda yeniden aktive etmeye ya da hesabı engellemeye yetkilidir.
  22. Taraflar, işbu Sözleşme’yi ve Üyeliklerini yapacakları tek taraflı bir bildirimle ve herhangi bir haklı neden göstermeksizin, istedikleri zaman sonlandırabilirler.
  23. Üye’nin üyeliğinin bir sebepten sona ermesi ya da Fongogo Pro tarafından sona erdirilmesi ya da askıya alınması hallerinde Üye, hesabına hiçbir surette ulaşım sağlayamayacak, devam eden Kampanyalarda bir rolü varsa da bu rolden çıkartılacaktır. Üye’nin hesabının kapatılması aynı zamanda Fongogo Pro ile birlikte taraf olduğu tüm sözleşmelerin de haklı nedenle ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshedildiği/feshedilebileceği anlamına gelecektir.
  24. Taraflar, işbu sözleşmeyi bağımsız taraflar olarak akdettiklerini, aralarında herhangi bir temsilcilik, danışmanlık, vekalet benzeri bir ilişki kurulmadığını ve zaman zaman çıkarlarının çatışabileceğini ve bu sebeple herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. GİRİŞİMCİLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
  1. Fongogo Pro, girişimcilerin şirketleri ve/veya projelerine ilişkin İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya yükledikleri dokümanların gerçeğe aykırılığı durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu gibi durumlardaki tüm sorumluluk Girişimci’ye aittir.
  2. Girişimci, Fongogo Pro aracılığıyla yatırım kararı alan bir Üyenin yaptığı yatırım üzerinden Fongogo Pro’nun servis ücretini alacağını kabul etmektedir. Servis ücretine sitede Girişimciler İçin bölümünden ulaşılabilir.
  3. Girişimcilerin, İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya yükledikleri herkese açık dokümanlar tüm Üyelerle paylaşılacak olup, Fongogo Pro’nun, paylaşılan bu dokümanlar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  4. Girişimci Yatırımcı’nın Girişimci’ye ait Fongogo Pro İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan ve tüm Üyeler ile paylaşılanlar haricinde dokümanları özel olarak talep etme imkânına sahip olduğunu kabul eder. Girişimci söz konusu dokümanları paylaşmamakta serbesttir.
  5. Fongogo Pro’nun, kendisinin, diğer Girişimcilerin ve/veya Üyelerin uğradığı her türlü zarardan Üye sorumludur. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 3. YATIRIMCILARA UYGULANACAK HÜKÜMLER
  1. Yatırımcı, Fongogo Pro sitesinde listelenen projelere Proje Detay Sayfası’nda yer alan “Yatırımla İlgileniyorum” butonuna tıklayarak ilgisini gösterebilir. Yatırımcı “Yatırımla İlgileniyorum” butonuna tıklayarak herhangi bir ödeme taahhüdü altına girmemekte olup, sadece ilgili Proje’ye yatırım yapma ilgisini göstermektedir.
  2. Proje sahibi ve Fongogo Pro yetkilileri bu kapsamda Yatırımcı ile iletişime geçebilir.
  3. Yatırımcının herhangi bir yatırım kararı vermesi halinde, yatırım sürecini Fongogo Pro yetkilileri yönetecektir.
  4. Yatırımcı, projelere yapılacak yatırımın ticari olarak riskler içerdiğini, kendisine bu yatırım kapsamında kesin bir gelir veya temettü taahhüdünde bulunulmadığını ve yatırım yapacağı bedelin tamamını veya bir kısmını geri alamama durumu ile karşılaşabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
  5. Fongogo Pro, Yatırımcılar’ın İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya yükledikleri dokümanların gerçeğe aykırılığı durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu gibi durumlardaki tüm sorumluluk Yatırımcı’ya aittir.
  6. Yatırımcıların, Fongogo Pro’nun ticari çıkarları için ve/veya Girişimci’yle paylaşmak için İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya yükledikleri herkese açık dokümanlar tüm üyelerle paylaşılacak olup, üyeler bunların haricinde dokümanları Girişimciler’den özel olarak talep etme imkânına sahiptir. Fongogo Pro’nun, Girişimciler tarafından İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden paylaşılan bu dokümanlar ve/veya talep üzerine Yatırımcılar ile özel olarak paylaşılan dokümanlar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  Fongogo Pro tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca kişisel verileriniz Fongogo Pro Kişisel Verilerin Korunması mentinde açıklanan kapsamda işlenecek olup, kişisel veri işleme faaliyeti Kanun’da emredilen sınırlar çerçevesindedir.

  Bu doğrultuda kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, açıklanacak, aktarılacak, devralınacak, elde edilebilir hâle getirilecek, sınıflandırılacak, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılacak, yurtdışına transfer edilecektir.

  Veri sahibinin hakları Fongogo Pro Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır. Veri sahibine tanınan bu haklar kapsamında Üyeler tarafından taleplerin ve/veya şikayetlerin Fongogo Pro’ya İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan Başvuru Formu vasıtasıyla iletilmesi durumunda Fongogo Pro talepleri en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Üyeler söz konusu taleplerinin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin kendilerinden alınabileceğini bildiklerini kabul ederler.Kayıt Olun

yada

GİRİŞ YAP
Giriş Yapın

yada

KAYIT OL